NATURA BRAMY

Rynki Ekonomia Gospodarka Świat i czasem Polityka

Metale, metale….

155 Komentarzy

Dziś postanowiłem się przyjrzeć co nieco metalom szlachetnym, do czego skłoniły mnie coraz częściej pojawiające się opinie, że oto zaczęliśmy tu nową hossę.

Część z pokazanych tu niżej cudzych wykresów już tu pokazywałem w komentarzach, ale warto je sobie przypomnieć. Inne są świeże.

Zacznijmy od wykresu, pożyczonego od Tom’a McClellana. Wykres przedstawia procentowe zmiany ilości fizycznego złota „w sejfach” operatora ETF’a na złoto, czyli GLD.

ETF ten jest lubianym przez drobnych inwestorów substytutem złota fizycznego, handlowanym obecnie na kilku giełdach w Ameryce i Azji, można go więc traktować jako pewnego rodzaju wskaźnik nastrojów tej grupy. Ostatnia data na wykresie to 5 lipca 2016:

GLDsejfy

Widać wyraźnie, że drobni inwestorzy obecnie kochają złoto i intensywnie nabywają długie pozycje w GLD, zmuszając operatora tego ETF’a (State Street Global Advisors) do zabezpieczania nabytych pozycji fizycznym złotem, trzymanym w „sejfach”. Miłość drobnych inwestorów do złota nie jest dobrym prognostykiem dla Byków na tym metalu na najbliższy czas.

Dwa kolejne wykresy, opublikowane przez @FibboSR, przedstawiają statystyki COT (Commitment of Traders, zaangażowanie traderów) na tle wykresów instrumentów bazowych. Oba wykresy ze stanem na początek lipca br.

Statystyki te to bilanse (ilość pozycji długich minus ilość pozycji krótkich) kontraktów futures na złoto i srebro, otwartych przez 3 grupy inwestorów:

– Commercials (inwestorzy „przemysłowi”, czyli np. górnictwo, jubilerzy ale także wielcy posiadacze fizycznego złota, zabezpieczający jego wartość w dolarze),

– Large Specs – wielcy spekulanci, zazwyczaj są to fundusze hedge i ostatnia grupa,

– Small Specs, mali spekulanci, zbyt mali, by spełniać kryteria CFTC odnośnie raportowania ilości otwartych pozycji (czyli tak naprawdę to, co zostaje po odjęciu od całości otwartych pozycji dwóch wcześniejszych grup).

Złoto:

GoldCOT

Srebro:

SilverCOT.jpg

Proszę zauważyć, że:

1. Na obu wykresach mamy bardzo wysokie zaangażowanie Large Specs po stronie długiej i Commercials po stronie krótkiej. Na srebrze zaangażowanie to jest największe od co najmniej 10 lat!! FibboSR twierdzi, że największe w historii statystyk COT, czego nie weryfikowałem.

2. FibboSR na powyższym wykresie złota zwraca słusznie uwagę, że lokalne rekordy towarzyszą często istotnym ekstremom cenowym złota. Nie jest to zależność ścisła i precyzyjna (choć czasem wskazująca ekstrema idealnie), ale dość dobrze oddająca ogólną sytuację.

Od siebie dodam, że wg ostatnich, dostępnych danych COT na dzień 8.07. 2016 obie grupy: Large Specs i Commercials jeszcze powiększyły swoje „przechyły” w kierunku długich i krótkich pozycji zarówno na złocie, jak i na srebrze.

Poniższy wykres hedgopia.com pokazuje to, o czym przed chwilą wspomniałem w odniesieniu do pozycji Large Specs na złocie na dzień 8.07.2016:

july-8-cot-report-gold-futures-trading-longs-shorts

Prosta analiza oscylatora RSI w układzie dziennym i tygodniowym sugeruje zbliżanie się jakiegoś maksimum o skali średnioterminowej.

Proszę zauważyć dywergencję na dziennym wykresie złota:

GolddailyRSI

i dotknięcie strefy wykupienia 70 pkt na wykresie tygodniowym:

GoldwklyRSI

W tym tygodniu i w połowie przyszłego mamy możliwość zrobienia się jednego ze squaringów Ganna na złocie:

Glodsquareout.png

pierwiastek kwadratowy z ceny złota z minimum z 3 grudnia 2015 roku (1046.64 USD/oz) to 32.352. Jeśli oczekiwany szczyt na złocie uformowałby się ściśle w okresie między 14 a 21 lipca, czyli dokładnie w 32 tygodniu od tego minimum, dostalibyśmy bardzo ładny squaring Ganna.

Dodam jeszcze tylko, że np. w dniach 19-20 lipca mamy 161 i 162 sesję od tego dna, a idealnie squaring zamknąłby się w sobotę, 16 lipca (to wtedy wypada 32.352 tygodnia od dna), czyli w praktyce 15 lub 18 lipca odpowiadałyby idealnemu squaringowi. W zasadzie nawet szczyt z 11 lipca można by od biedy podciągnąć pod ten squaring, ale tylko od biedy 🙂

Jeśli złoto z jakichś powodów przetrwałoby ten potencjalny squaring i poszło dalej w górę, kolejne wyboje na trasie czekają w ostatnim tygodniu lipca, gdzie wypada dość istotny węzeł czasowy:

Goldspotcycles.jpg

Przypomnę tylko, że w tym terminie, 26-27.07 mamy lipcowe posiedzenie FED.

Scenariusz taki: w 32 tygodniu od grudniowego dna złoto robi szczyt a w ostatnim tygodniu lipca nieudanie go testuje, również mieściłby się dopuszczalnym układzie.

„Dobra, nie odkrywasz Ameryki z tym możliwym szczytem. To czuje wielu innych oprócz ciebie. Ale prawdziwe pytanie za 1 mln USD brzmi: czy to już hossa na metalach?” – chce zapewne zapytać niejeden Czytelnik.

Moją odpowiedź mógłbym zawrzeć w krótkim : Nie i na tym zakończyć, ale lubię takie teksty, gdzie autor uzasadnia swój punkt widzenia, dlatego jeszcze trochę się naprodukuję 🙂

Uzasadnienie mojego punktu widzenia na metale zacznijmy od poniższego kwartalnego wykresu złota:

Goldquarterly

Mamy tu Widły Andrewsa zbudowane na bessie złota z lat 80-tych i 90-tych zeszłego stulecia i dnie z 1976 roku.

Dolna linia Wideł wyznaczała linię trendu hossy w latach 2001-2005. Jak na razie cały wzrost złota od grudnia 2015 nie wydaje się być niczym innym, jak tylko nawrotką do przebitej linii trendu z możliwością tzw. „Goodbye kiss” czyli pocałowania jej od spodu.

Poniżej powiększenie tego wykresu w układzie tygodniowym. Złoto jak na razie tkwi w kanale spadkowym i obecne wzrosty zdają się być jedynie próbą dotknięcia, lub przynajmniej zbliżenia do górnej linii kanału.

goldweekly

Bardzo podobny obraz przedstawia miesięczny wykres srebra – tu również chęć do pocałowania dawnej linii trendu od spodu jest widoczna.

silvermonthly.png

Czas wyjaśnić główne powody mojego długoterminowo pesymistycznego spojrzenia na metale szlachetne:

Powód pierwszy to:

Dolar i jego zachowanie

Zobaczmy 2 podobne miesięczne wykresy DXY – Dollar Index Future:

USDmonthly.png

i

USDmonthlyhagopian.png

Mamy tu układ, potwierdzający długoterminową hossę na USD. Wykres drugi pokazuje, jak ważna jest ta przełamana czerwona linia trendu – to jest po prostu tzw. linia Hagopiana, łącząca początek Wideł z początkiem jednego z ramion. Jej przebicie środowisko „Widlarzy” uważa za ostateczne potwierdzenie zmiany trendu, wyznaczanego przez Widły. Proszę zauważyć zachowanie DXY po przebiciu linii: Dollar index wszedł w trend boczny, ale jego kolejne minima bronione są dolnymi cieniami plus minus na linii Hagopiana, co podkreśla jej ważność. Mamy tu klasyczne „zawahanie inwestorów” po przełamaniu potężnego oporu. Takie zawahania tworzą się gdzieś około połowy trendu i często przybierają postać znanych dobrze z Analizy Technicznej formacji kontynuacji: flag, proporczyków czy prostokątów.

Cały dotychczasowy wzrost złota zawdzięczamy po prostu temu zawahaniu trendu na USD. Dopóki USD jest rezerwową walutą świata, złoto i inne metale szlachetne, ale też i pozostałe surowce będą „antydolarami” zachowując się przeciwnie do kierunku długoterminowego ruchu USD!

2.

Falowe oznaczenie dotychczasowych spadków.

Znalazłem na TT bardzo ładne falowe oznaczenie spadków złota, które mnie przekonuje. Oznaczenie wykonał Chalid dal Harbi z Arabii Saudyjskiej (swoją drogą zaskakuje mnie autentyczna, wielka popularność Fal Elliotta na Półwyspie Arabskim):

Goldalharbi

O ile oznaczenie wzrostów od grudnia 2015 jest tu dyskusyjne, choć ostatecznie mógłbym się z nim zgodzić, o tyle nie dostrzegam dużych błędów w oznaczeniu spadków. Sugestia z tego oznaczenia płynie jedna: obecne wzrosty metali to po prostu fala B w bessie, przebiegającej w układzie 5-3-5

5 fal w dół, 3 reaktywne w górę, kolejne 5 w dół.

Na bazie tego oznaczenia możemy dyskutować, czy wzrosty złota od grudnia 2015 to już cała fala B, czy też jak chce Autor wykresu zaledwie jej część (pierwsze 5 fal zygzaka). Ale korekcyjny charakter wzrostów z tego oznaczenia jest bezdyskusyjny, choć dotarcie nawet do okolic 1600 USD/oz (62% zniesienie spadków) w ramach zygzaka wg tego oznaczenia wyglądałoby całkiem prawdopodobnie. Oczywiście teraz pierwsze 5 fal zygzaka by się kończyło i wkrótce musielibyśmy zacząć fazę reaktywną w jego ramach.

3.

Czas trwania bessy na metalach.

Obecna bessa trwa jeszcze za krótko. Nie było też jeszcze potężnej fali bankructw producentów metali (firm górniczych) i olbrzymich ograniczeń produkcji u większości tych, którzy przetrwali, podobnej do tej z drugiej połowy lat 90-tych. Ceny nadal jeszcze w przypadku złota nie zeszły poniżej średnich światowych kosztów produkcji tak, jak wtedy.

Poniżej wrzucam 3 bardzo długoterminowe wykresy:

Złota

Goldqurterlylongterm.png

Srebra

silverquterly.png

i na koniec miedzi

Copper qurterly long.png

Warto zauważyć, jak długo trwają bessy na metalach: dekada to „krótka” bessa. Te dotychczasowe 5 lat to bardzo krótko! Dopiero ponad 20 lat rynku niedźwiedzia to naprawdę długi czas. Sądzę, że we wszystkich pokazanych wyżej przypadkach dna bessy powinny utworzyć się na wrysowanych tam długoterminowych liniach trendu.

Gdyby połączyć z powyższym wskazówkę znaną z Teorii Fal Elliotta, że bessy często kończą się w „obrębie fal 4 niższego rzędu, najczęściej w rejonie ich dna”, czyli przekładając na „nieeliottowski język” w pobliżu dna ostatniej, silnej fazy hossy (np. czerwona linia na kwartalnym wykresie srebra), to otrzymujemy sugestię dna bessy gdzieś w okolicach przełomu tej i następnej dekady.

Reasumując – to co mamy teraz na metalach, to reakcja na 5 letni spadek, możliwa tylko dlatego, że dolar jest w średnioterminowym trendzie bocznym. Możemy dyskutować, czy to już koniec reaktywnych wzrostów, czy też będzie jeszcze jeden ruch w górę w ramach zygzaka, tak, jak wynikałoby z oznaczeń Dal Harbi’ego. To powie nam prawdopodobnie forma spadków po utworzeniu się spodziewanego wkrótce szczytu na metalach + zachowanie USD w tym okresie. Ale po zakończeniu tego boczniaka i powrocie do wzrostów na USD spadki na metalach, i szerzej, na surowcach powrócą. No chyba, że Dolar Index Future połamie linię Hagopiana, spadając znowu pod nią 🙂

I tak bym to widział.

PS. Wykresy tworzone w okresie 8-12 lipiec 2016

Taki dzień długi –
jeden za drugim mija
w przeszłość daleką…
Buson (ze zbioru Busonkushu, 1784)

Reklamy

Komentarzy 155

Subscribe to comments with RSS.

 1. Gratuluję Celnych Spostrzeżeń dot. GOLD , SILVER & COPPER…

  tym bardziej, iż…

  Oznaczenia DXY w pryzmacie TFE ukazują cały czas Kierunek Wzrostowy z Minimalnym Targetem 107

  USD INDEX – GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS…

  http://atafinancialresearch.bblog.pl/wpis,usd;index;-;global;key;factor;for;all;markets;,162958.html

  atafinresearch

  12 lipca 2016 at 13:38

 2. a Europejskie Banki…na czele z Włoskim Gigantem – UniCredit kontynuują Dynamiczną Kontrę Wzrostową na fali Fałszywego Trendu Informacyjnego dot. Next European Crisis…

  EUROPEAN BANKS – STRATEGIC VIEW…

  http://atafinancialresearch.bblog.pl/wpis,european;banks;-;strategic;view;,163652.html

  Reasumując Tłum , epatowany hasłami ” Next Gold Bull Market ” przez mainstream informacyjny, wyspecjalizowany w tego typu Celowych ” Akcjach ” na usługach Smart Money wsiadł ostatni do ” GOLD TRAIN ” …

  atafinresearch

  12 lipca 2016 at 13:47

 3. Jak dla mnie sytuacja jest klarowna – Jankes do góry, złoto w dół, po tym, jak rozdaje karty rozgrywający:
  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekordowa-spekulacyjna-pozycja-w-kontraktach-na-zloto-7437645.html

  karnak

  12 lipca 2016 at 17:47

  • @karnak

   1.
   To, co opisuje bankier.pl to jest to, co u mnie widać na wykresach nr 2 i 3 od góry

   2.
   Jankes do góry…

   Podstawowym problemem jest to, co widać na tym wykresie:

   czyli spadający od końca 2014 r. zysk na akcję. To zniechęca fundusze „fundamentalne” do kupowania. A one są naprawdę sporą grupą w tym przemyśle.

   Osobiście uważam, że przebicie (u mnie krótkotrwałe) szczytów na SPX wynika TYLKO z dosypania ekstra płynności przez FED po Brexit „na wszelki wypadek”, co można zobaczyć tu:

   https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/tomo-results-display?SHOWMORE=TRUE

   Wyraźnie widać zwiększanie sum w operacjach reverse repo w czerwcu z 28-60 mld USD na początku do ponad 100 mld po dacie Brexit (np. 27.06 – 116 mld, 29.06 -143 mld) aż po rekordowy dzień 30.06, gdy wiele instytucji księguje swe aktywa (278 mld USD!!) – widać, że FED bał się jakichś niedźwiedzich fajerwerków w tym dniu!

   Teraz FED stopniowo schodzi z wielkością TOMO i już jest w pobliżu wartości z początku czerwca rzędu 60 mld USD, więc efekt ekstra płynności na rynku akcji będzie zanikać w terminie 1-2 tygodni.
   Jeśli to jest ta właściwa przyczyna wybicia SPX, to po prostu niechcący zrobiono „pułapkę na Byka”, a całość byłaby po prostu falą B w korekcie płaskiej rozszerzonej, która trochę wychodzi ponad szczyt fali A tak, jak tu:

   http://www.almanachinwestora.pl/analiza-techniczna/teoria-fal-elliotta/fale-korygujace-korekty-wedlug-teorii-fal-elliotta/korekty-plaskie/korekta-plaska-rozszerzona

   Abyś miał rację, powód tego wzrostu musiałby być inny.

   Nawiasem mówiąc Dow Jones IA ma dziś wyraźne problemy z utrzymaniem tych kilkunastu punktów powyżej szczytu z maja ’15, co wskazuje na „zmęczenie materiału”.

   Jeśli jest tak, że FED „ma na celowniku” rynek akcji bojąc się bańki spekulacyjnej (wielu tak twierdzi), to oczekiwałbym już wkrótce festiwalu jastrzębich gadek różnych Fedainów, a lipcowy FED będzie „nieoczekiwanie mocno jastrzębi” czego się właśnie spodziewam.

   Zobaczymy, co wtedy zrobi rynek akcji. To będzie prawdziwy test jego siły….

   songmun

   12 lipca 2016 at 19:26

   • Wszystko się zgadza, tylko po co łapać górkę, na której można nie zjechać, tylko być wywiezionym na naprawdę wysokie szczyty – nie lepiej czekać na przebicie wsparcia?
    Opór, który pokazywałem tu wielokrotnie został przebity więc sky is limit.
    Ponawiam pytanie, kiedy uznasz, że ta niezdrowa hossa jest HOSSĄ ( na jakim poziomie to się stanie)? 🙂

    karnak

    12 lipca 2016 at 19:41

   • A kto ci powiedział Karnak, że mnie interesuje otwarcie krótkiej na szczycie? Pomyliłeś adresy!
    Sa tu tacy, więc zwróć się z tym pytaniem do nich…

    songmun

    12 lipca 2016 at 22:25

 4. Na dziennym i tygodniowym na indeksie dolara też jest duża dywergencja.

  borys

  12 lipca 2016 at 18:59

  • W trendzie bocznym dywergencje nie są niczym szczególnym, i niestety o niczym nie świadczą….
   Dywergencje liczą się w rynkach wyraźnie trendowych.

   songmun

   12 lipca 2016 at 19:30

 5. Fala B w/g EWT nie może być impulsem,a ten składa się z pięciu podrzędnych swingów pociętych odmiennymi od siebie strukturami korekcyjnymi, wobec powyższego obecnie wyrysowany wzór byłby podfalą A w ZZ.

  Coshtell Team Analytical Department

  12 lipca 2016 at 19:40

  • @Coshtell
   Falę 2 oznaczasz chyba jako spadek w okresie 23.02-początek 24.02 prawda?

   Tylko ze na 5 minutówce trzeba się fest nakombinować, by znaleźć 5 fal w okresie 11-22.02 i rzecz zamyka się tylko z założeniem miniaturyzacji fali 1′ i 2′ jeszcze w dniu 11.02.
   albo w okresie 11-12.02, a wtedy trzeba bardzo kombinować w fali 3′ by to się jakoś zamykało
   Tymczasem bez kombinowania okres ten ładnie dzieli się na zwykły, prosty zygzak.
   Chyba, ze wprowadzasz koniec 1 na szczycie 17.02 a okres 17-24.02 robisz jako płaską rozszerzoną…

   Jest jeszcze jeden problem – trudno jest znaleźć 5 falowe struktury w okresie 7-20.04 ze względu na to, co widać w dniach 18-20.04 – znalezienie tam 5 fal to znowu ekwilibrystyka, a rzecz ładnie i prosto można rozłożyć na podwójny zygzak

   Trudno mi się z Toba zgodzić, ale jestem otwarty na argumenty w postaci odpowiedniego wykresu, wyjaśniającego Twoje oznaczenia 🙂

   songmun

   12 lipca 2016 at 21:39

 6. karnak

  12 lipca 2016 at 20:09

 7. Przebicie oporu na głównych indeksach amerykańskich:
  http://www.bankfotek.pl/view/2009839

  karnak

  12 lipca 2016 at 20:11

 8. SP-500 jeszcze odrobinkę do góry powinno pójść,ale jak dla mnie sytuacja się rzeczywiście wyklarowała – obecnie nie widzę innej opcji jak zakończenie całości klinem kończącym i to już niedługo,czy tak jak zaznaczyłem – tego nie wiem.

  http://www.bankfotek.pl/view/2009812

  gandy

  12 lipca 2016 at 20:36

 9. AT pokazuje sporą przestrzeń do wzrostów na S&P( o ile to przebicie oporu nie jest fałszywką):
  http://www.bankfotek.pl/view/2009872

  karnak

  12 lipca 2016 at 21:45

 10. Długo czekałem na wpis o metalach no i się doczekałem, skoro tak piszesz aby podświadomie zachęcać do shortowania to nie mam już wątpliwości jak tylko nastąpi korekta ostatnich wzrostów na złocie i srebrze wchodzę w LONGI na całego 🙂 srebro to będzie HIT na 2016 i 2017r a na złocie jesteśmy właśnie w piątej fali która pokona historyczne szczyty (fala 3), dzięki również za ostatni twój wpis na temat SP500, wszedłem dzięki tobie w longi i jak widzisz raczej nie żałuję tego 🙂 kocham twoje analizy, uwierz mi 🙂

  Soho

  12 lipca 2016 at 23:50

  • Nie mogę zabraniać ludziom strzelania sobie w stopę z własnej woli 🙂

   songmun

   13 lipca 2016 at 05:19

 11. Dla czytelnika, inwestora wpis nie ma zakończenia, gdyż brakuje najważniejszego: wejście i stop loss. Mieć rację, a zarabiać to nie to samo. Dla przypomnienia: Prosta technika o 15 Maj
  W mojej opinii bedzie atak na nowe szczyty. Dlaczego? Bo poziom z 11.02 byl juz wielokrotnie testowany (patrz na reakcje ceny na owych poziomach). Teraz pora na szczyty , bo tam dawno testu nie bylo-dawno czyli rok temu.
  Od 11.02 miala byc tylko kontra😉, a jest mega kontra, jak sie ma ta masa teorii przedstawiona akurat w dniu dolka styczniowego. Jak mozna oglaszac spadki w szczycie strachu. Co warta sa te arkusze teorii spadkowej opublikowane akurat w dniu zwrotu?

  Prosta technika

  13 lipca 2016 at 12:11

  • @karnak, jesteś moim ulubieńcem ze względu na skuteczność, a zarazem prostotę technik jakich używasz.

   Prosta technika

   13 lipca 2016 at 12:15

  • @ prosta technika

   „Dla czytelnika, inwestora wpis nie ma zakończenia, gdyż brakuje najważniejszego: wejście i stop loss.”
   ——————————————————————————————————————————————–
   Mylisz bloga z poradnikiem typu: co i jak kupić.

   „|Od 11.02 miala byc tylko kontra😉, a jest mega kontra, jak sie ma ta masa teorii przedstawiona akurat w dniu dolka styczniowego.”
   ——————————————————————————————————————————-
   Od dołka styczniowego? To znaczy od…? Może wpierw zadbaj o precyzję swojego przekazu, a potem mów o jakichś „arkuszach teorii” (a co to?)

   songmun

   13 lipca 2016 at 12:18

   • https://naturabramy.wordpress.com/2016/01/20/z-nowym-rokiem-cz-i-fed-i-nastroje/ Wykład o panice dokładnie w dołku strzał w dzień i godzinowo. Poziom ten nigdy nie został złamany! Późniejsza reakcja ceny czyli dołek 11.02, powtórka – dla Ciebie tylko kontra. Uważaj na RGRy…., bez teorii, i nowy szczyt! Nie denerwuj się, nie oceniam Cię, po prostu pomyliłeś się, dałem szansę na rozwój kontry aż do pokonania poziomu szczytu, co nastąpiło. Temat zamknięty. Widzisz podobieństwo reakcji w dzień Brexitu do fiaska porozumienia OPC? Identycznie. Może to oznaka, że wszyscy sie mylą, że to silny trend….

    Prosta technika

    13 lipca 2016 at 12:42

 12. Ciekawostka….

  songmun

  13 lipca 2016 at 13:46

 13. I kolejna ciekawostka: Investors Intelligence (nie mylić z AAII !) Największy optymizm od maja ’15 (zielony)

  songmun

  13 lipca 2016 at 17:05

 14. http://www.bankfotek.pl/view/2010026

  Średnioterminowo, jeśli chodzi o sp-500, to moim zdaniem sytuacja się wyklarowała. Inne połączenie korekt niższego stopnia i wszystko już pasuje. Zakładałem inną wersję – zwężający się klin – taka sytuacja praktycznie wykluczała zakończenie drugiej fali na tak niskim poziomie – ale przy rozszerzającym się wszystko gra i bylibyśmy teraz w 3 fali.

  gandy

  13 lipca 2016 at 21:00

 15. Gandy
  W 3 fali odkąd ?

  Stachu

  13 lipca 2016 at 21:40

 16. A sory dopiero po czasie mi Twój link się wczytał 🙂

  Stachu

  13 lipca 2016 at 21:41

 17. 1.
  Dokładnie to samo wczoraj oglądałem na SPX. Dziś Forex Analytics to podrzuca na ES, ale to w praktyce to samo. Zobaczymy, jak głęboki będzie dołek, który się wkrótce wyrzeźbi:

  Jeśli to ma być 5 impulsu, jak chcą Byki, to popyt nie powinien pozwolić zejść niżej, niż przerywana w górnej połówce Wideł. Dojście do mediany, czyli środkowej postawi Bycze wizje pod sporym znakiem zapytania.

  2.
  W sieci zaroiło się od elliotowskich byczych prognoz. Wszystkie sprowadzają się do tego samego obrazka a wiele widzi ten sam cel dla SPX co Karnak ~2360-2380 i wszyscy liczą 1-2 i teraz początek 3. Bardzo duża jednomyślność wśród falowców, co zazwyczaj znaczyło „coś jest nie tak z oznaczeniem” 🙂

  Tu akurat nasz znajomy z wpisu powyżej, FibboSR. Wrzucam 2 wersje, bo chłopak jest naprawdę staranny. W pierwszej ciągle słusznie bierze pod uwagę, że oprócz tradycyjnego 1-2 itd. to może być skomplikowana płaska, z pułapkowym wyjściem ponad szczyty z maja 2015 (oznaczenie alternatywne jako czerwone A; od siebie dodam, że mi ciągle bardziej pasuje) z podaniem kilku możliwych docelowych zasięgów z boku

  w drugiej jest już tylko bycza wizja, ale z wykorzystaniem dla mnie zawsze podejrzanego trójkąta rozszerzającego na szczycie różowej fali 3:

  Zaczynamy sezon wyników za II kwartał w USA i to też powinno pomóc w ocenie sytuacji. Pokazałem wyżej w komentarzach wykres spadków wyników na tle wzrostów indeksu. Jeśli rzeczywiście zaczynamy falę 3 w V, to na wynikach powinna pojawić się jakaś poprawa, bo tak zazwyczaj jest, że fale 3 jadą na zaczynającej się poprawie fundamentów. Tylko, że….to będzie trudne w sytuacji silnego dolara, na którego amerykańskie spółki gremialnie narzekały.

  songmun

  14 lipca 2016 at 08:34

 18. jakieś szaleństwo z rana na sp 500 🙂

  Stachu

  14 lipca 2016 at 08:37

 19. A tu ciekawostka od Fibbo – Dow Jones IA długoterminowy. Ładny.
  Jeśli coś mi w tej byczej wizji nie pasuje, to ślizganie się cały czas po medianie w ostatnim czasie. Odejście od mediany (korekta 2015-2016) jest dla mnie za małe

  songmun

  14 lipca 2016 at 08:51

 20. I po raz ostatni Fibbo. Dow Jones IA w wersji, która mi dużo bardziej pasuje niż proste bycze 1-2, rysowane obecnie gremialnie przez falowców:

  i na koniec taka „pośrednia” wersja, która „zadowoliłaby” i Byki i moje przekonanie, że to jednak jeszcze nie jest to prawdziwie bycze wybicie 🙂

  songmun

  14 lipca 2016 at 08:58

 21. … pytanie zasadnicze – w związku ze związkiem, że TU wszyscy wiedzą wszystko: Ile jeszcze będzie padac??

  … pytanie pomocnicze: Piotrze – kiedy nastąpi ta wiekopomna chwila i w końcu przyznasz, że jednak odrobinę się pomyliłeś?

  … od lat propaguję wersję impulsu od dołka #2009, a boje w tej kwestii odbyte na polskich i zagramanicznych forach do łez ze śmiechu mnie teraz doprowadzają. A teraz nagle wszyscy widzą impuls … także Piotrze – jako rzecze przysłowie: cudze chwalicie, swego …

  … kiedyś sobie coś obiecałem – a ten wpis niczego nie zmienia i jest tylko oznaką mej zwykłej ludzkiej słabości – takiej typowej katolickiej satysfakcji, że to jednak ja miałem rację a nie rzesze ‚znafców’ i ‚fachofców’ z różnych płatnych serwisów – którym to /parafrazując Marszałka/ mogę z czystym sumieniem teraz pokazac wiadomy palec i powiedziec : wam kury szczac prowadzac, a nie analizą techniczną się zajmowac … hehe. /powyższe nie dotyczy gospodarza, którego nieustanne dążenie do poszerzania wiedzy własnej jak i innych niezmiennie mnie zadziwia/.

  … pozdrowienia z Horst

  HeHe

  hehe

  14 lipca 2016 at 10:29

  • @hehe

   1.
   Ja też wbrew temu, co o mnie tu wypisują, jestem zwolennikiem Impulsu od 2009. Twierdziłem tylko,( i nadal jeszcze tak sądzę) że IV w tym Impulsie się nie skończyła i sądziłem, że zwyczajna technicznie nawrotka ku okolicom szczytów z 2000 i 2007 rynkowi się należy. Teraz zejście do 1610 jest mocno mniej prawdopodobne.

   2.
   Mam pewne punkty orientacyjne, których przełamanie zmusi mnie do całkowitej zmiany zdania i przejścia ku Bykom, ale jeszcze ich nie połamało :), jeden z nich jest np. na HGX – wykresie branży budowlanej: to jest szczyt z sierpnia 2015, bo tam jest coś naprawdę istotnego.

   Poza tym ciężko mi rozpoznać Impuls w Europie Zach, przynajmniej na razie, a to powinno towarzyszyć USA, prawda?
   Jeśli Impuls się naprawdę pojawił, to dostanę tu szanse na ładne długie w fali 2, prawda (bo jeszcze jej nie było)? Więc w czym problem? 🙂
   —————————————————————————————————————————————–
   Zrobię teraz coś, czego normalnie nigdy tu nie robię – powiem co robiłem na rynkach: mimo, że w lutym byłem zdania że w USA rynek zejdzie głębiej po odbiciu, nieco później, że idzie w bok, to od lutego ’16 w przewadze byłem na długich pozycjach w USA (ale też skracałem odbicia CAC40 od 200SMA w dół, przyznaję). Po prostu nawet zakładając dłuższe spadki, staram się nie odpuszczać większego „tradable bounce” w jakimś zakresie, choć akurat przy obecnym podchodzeniu do rekordu byłem bez pozycji (i nadal jestem, czekając, aż mi się wyklaruje).

   Czym innym jest wizja długoterminowa, a czym innym krótsze czasowo strategie rynkowe. Czy to tak trudno zrozumieć tym wszystkim, którzy mnie tu odsądzają od czci i wiary? 🙂

   songmun

   14 lipca 2016 at 11:16

   • @Piotr

    … i tak się nie mogę nadziwić, że chce Ci się ten blog ciągnąć 😉 !!!

    … ten wariant z jeszcze nieskończoną IV – był taki jeden #Goerge który tam coś kiedyś wymyślił i opisał /dawno i pravda/ – i ten układ pasuje jak ulał …. ale powiedzmy sobie szczerze jest coraz mniej prawdopodobny – bowiem z drugiej strony mamy już minimum elliottowskie dla impulsu z #2009 – także dopiero teraz bedzie ciekawie …

    pozdrawiam

    HeHe

    hehe

    14 lipca 2016 at 11:39

 22. Chciałbym jedną rzecz skomentować. Dzisiaj rynki od rana rosły pod dzisiejsze wydarzenie czyli decyzję banku Anglii. Rosły z myślą, że ten bank obniży stopy procentowe i będzię luzował. Ogólnie bębnili w różnych zródłach, że raczej na pewno BOE to zrobi co wynikało z opinii ekonomistów…. Były stwierdzenia, że dzisiejsze poranne wzrosty już dyskontują po części decyzje BOE o luzowaniu. Przychodzi godzina 13 i decycja, że luzowania nie ma. Co robi giełda? Giełda po info gwałtownie spada robiąc tylko korektę dzisiejszych wzrostów i co?…. rośnie dalej 🙂 Jaki z tego konsensus? Ulica dalej gra na spadki i dopóki się nie przestawi na wzrosty i nie zamknie krótkie pozycje ze stratą to rynki dalej będą rosły choćby nie wiem jakie były decyzje i dane ze świata.

  Stachu

  14 lipca 2016 at 13:51

 23. A w miedzy czasie bedą dalej straszyć o bankach włoskich w jakiej są złej sytuacji. Zaraz jakiś news, że w Chinach niepewnie itp. A giełdy będą dalej się wspinać po ścianie strachu. Każdy krach czy poważny spadek był bez wcześniejszych zapowiedzi…. to o czymś świadczy. Prawdopodobnie wszystko szlak trafi jak ulica ni będzie się tego spodziewać bo nic na to nie będzie wskazywać i nie będzie powodu do spadków. Jak to wytłumaczą?? W końcu kiedyś musiała przyjść realizacja zysków…..

  Stachu

  14 lipca 2016 at 14:27

 24. Na http://www.investing.com można przeczytać, że jeśli chodzi o sentyment inwestorów na S&P 500 to jest to 22% byki i 78% niedzwiedzie…

  Fedek

  14 lipca 2016 at 14:30

 25. @songmun

  Dokladnie zgadzam sie ze czym innym jest prognoza dlugoterminowa a czym innym zarabianie w miedzyczasie nawet na odwrotnych kierunkach. Jak dla mnie autor tutaj sie jakos mocno jeszcze nie pomylil wiec nie chcac byc jego adwokatem wyrazam tylko swoja opinię.
  Jedyne co mnie zastanawia to ten Francuski Trojkąt który jakby nie patrzeć zakladal mała rzeźnię zanim zrobi sie naprawdę byczo … Pytanie Piotrze czy jest jeszcze na to czas zeby zdarzyl sie ten scenariusz zmaterializowac ?? Ile tam mialbyc CAC ? okolice 2500-2700 hmmm…

  SPY

  14 lipca 2016 at 20:32

  • @ SPY

   Fala E w trójkącie tego typu z definicji jest najkrótsza, a do tego często ulega jeszcze skróceniu.
   Te 2500 – 2700 to taki wariant max. Może być (znacznie) krócej np. do 3000 albo i 3200.

   songmun

   14 lipca 2016 at 20:39

   • Songmun, nie wiem jak u Ciebie wychodzi, ale u mnie wychodzi węzeł na SP między 15 a 18 lipca.
    Według mnie to będzie szczyt na poziomie 2175 plus minus 5 punktów.
    Potwierdzeniem tego powinno byc zejście poniżej dzisiejszego min. na 2159.
    Sentyment jest prospadkowy, myślę, że w nast tygodniu niedżwiedzie jescze zejdą w okolice 20-22%.
    Dodatkowo Fear&Greed ( śledzę go od 2013 roku wyjechał w kosmos i w tym okresie tylko raz był wyżej – w 2014 roku, ale wtedy rynek był w killerskiej 3 fali.
    Nie ukrywam, ze tak jak pisałem poprzednio wyjście rynku ponad 2120 mnie zaskoczyło, niemniej okienko z przełomu tygodnia powinno zadziałać. Czytałem dzisiaj wywiad z CEO Blackrock, który twierdzi, że kasa z ulicy wali do funduszy ale tylko dłużnych. Od equity są w dalszym ciągu odpływy. Jego zdaniem cały ten rajd to paniczne poBrexitowe zamykanie shortów przez hedgfundy.
    Jeżeli spółki nie zaskoczą gremialnie wynikami jak np. JP Morgan dzisiaj, to prawdziwy impuls przyjdzie dzięki akcji FED z QE, ale to moim zdaniem melodia późnej jesieni.
    Co myślisz?

    Jackson

    14 lipca 2016 at 23:01

 26. abc

  jan

  15 lipca 2016 at 16:25

 27. Banki pompują indeksy

  Stachu

  15 lipca 2016 at 16:26

 28. Wg aktualnej mojej AT, S&P jest obecnie w takim historycznie porównywalnym miejscu ===> rozpoczęty w tym roku ruch jest początkiem większej i dłuższej fali wzrostowej:
  http://www.bankfotek.pl/view/2010480

  karnak

  16 lipca 2016 at 11:25

  • @ karnak
   Czy byłbyś łaskawy i napisał obszerniejszy komentarz dotyczący tego obrazka?

   Wojtek

   16 lipca 2016 at 13:05

   • Co Cię interesuje, bo nie bardzo wiem o jaki komentarz chodzi?
    A to z czego doszedłem do takiego wniosku wynika z mojego warsztatu, którego nie chciałbym udostępniać publicznie.:)

    karnak

    16 lipca 2016 at 14:17

 29. Uważam, że złoto nie przejdzie z marszu widocznego mocnego oporu, co by ładnie korelowało z wzrostowym Juesej:
  http://www.bankfotek.pl/view/2010557

  karnak

  16 lipca 2016 at 19:30

 30. A mnie, muszę przyznać, wersja impulsowa na SP-500 rozpisywana od dołka w 2009 rozśmiesza ustawicznie. Rozumiem,że ktoś może nie mieć koncepcji jak oznaczyć poszczególne podfale oraz nie wiedzieć z jakim ruchem wyższego rzędu ma do czynienia, ale żeby aż tak desperacko naginać rzeczywistość do swoich urojeń to już według mnie lekka przesada. Przyjrzyjcie się poszczególnym korektom, które oznaczacie jako impulsy – jeśli tak podchodzić do rzeczywistości to w tym wykonaniu TFE jest po prostu bezużyteczne. Proponuję siąść i pomyśleć – jeśli rzetelnie do tego podejdziecie i włożycie wystarczająco dużo pracy w ustalenie co się dzieje znajdziecie rozwiązanie – tu nie ma mowy o impulsowym ruchu od początku 2009 roku.Trochę wam pomogę bo aż szkoda oglądać te przeróbki korekt, które nagle w czarodziejski sposób uzyskują postać impulsu.
  Jeśli coś chodzi jak kaczka, wygląda jak kaczka to to jest po prostu kaczka ( tu nie ma żadnych aluzji politycznych).

  http://www.bankfotek.pl/view/2010760

  gandy

  17 lipca 2016 at 15:57

  • … a mnie, muszę przyznać nieustannie śmieszą ludzie, którzy zamiast przyznać się do błędu – po wodzie będą chodzili, pić wołali będą – a racja musi być po ich stronie.

   … gandy – a przypomnij wszystkim tu zaglądającym – kto w grudniu 2014 krzyczał na cały blog, że USy idą na dołki z 2009, może jeszcze dodatkowo pamiętasz kto darł się na całe gardło, że $SPX nigdy nie przebije 1800???? Gdyby z pamięcią było coś nie tak – to przypominam, że to byłeś właśnie TY.

   … facet musi mieć jakieś hobby – ja to rozumiem, ale leki też trzeba brać. I lusterko także czasami by się przydało…

   Na giełdzie można mieć albo rację albo pieniądze. Ja niezmiennie wybieram to drugie.

   hehe

   18 lipca 2016 at 13:59

   • @hehe

    „- a racja musi być po ich stronie.”Przypomniało mi się powiedzonko marszałka Piłsudskiego,które tyczy się zwłaszcza polityków i tzw.pseudoelliottowców.

    ” Racja to jest dupa.Każdy ją ma. „

    Hubert

    18 lipca 2016 at 15:32

   • @ he he

    O którą wypowiedź ci chodzi? Przejrzyj co pisałem w grudniu i zastanów się czy rzeczywiście pisałem, to co ci się wydaje,że przeczytałeś w którymś z moich wpisów. Co do twojego przedostatniego zdania to zastanawia mnie mocno kto ci szepcze do ucha takie objawienia? Coraz bliżej do odwrócenia bardzo długoterminowego trendu, ale to jeszcze nie ta górka, która się właśnie tworzy(20 sierpień?). Jeśli chodzi o moment czasowy to muszę przyznać,że by ustalić kiedy to nastąpi muszę jeszcze cierpliwie czekać gdyż czasem wydaje mi się,że jest szansa żeby zrealizował się ten moment w ciągu roku, ale jeśli w ciągu tego okresu struktura się nie dopełnia to wiem,że jeszcze trzeba poczekać. Cierpliwość i uważność – staraj się rozwinąć te cechy to nie będziesz dostawał po tyłku tylko będziesz zarabiał porządne pieniądze.

    gandy

    18 lipca 2016 at 16:57

 31. Hmmm….tego typu artykuły pojawiają się raczej blisko szczytów, a nie dołków.
  TINA – czyli there is no alternative….

  http://www.usatoday.com/story/money/markets/2016/07/18/panic-investing-is-costly/87097112/

  songmun

  18 lipca 2016 at 18:24

 32. I kolejny artykuł z podobnego cyklu. Jakoś nie było takich w 2012 i 2013 roku 🙂

  http://www.cbsnews.com/news/dont-let-desperate-bears-scare-you-into-exiting-stocks/

  songmun

  18 lipca 2016 at 18:28

 33. I 3 artykuł z tego cyklu: Nie ma alternatywy Dow MUSI osiągnąć 20 000…
  Dziwny zapach się unosi nad rynkiem….

  http://money.cnn.com/2016/07/15/investing/dow-20000-stocks-all-time-highs/index.html

  songmun

  18 lipca 2016 at 18:38

 34. Nastrój mediów zaczyna być niebezpieczny dla Byków!
  Aby hossa mogła dalej się ciągnąć, nastroje muszą szybko „siąść”! Inaczej nic z tego.
  Najprościej byłoby, gdyby SPX zjechał na trochę dłużej niż 1 sesja poniżej 2130, bo to zasiałoby niepewność.
  Tylko, że to położyłoby całe bardzo modne w ostatnich dniach bycze liczenie: „Fala V- 1-2 skończone i teraz 3” itd.

  Pozostaje więc Bykom nadzieja na „coś” co popsuje nastrój, bez popsucia notowań, jakiś duży, nagle wyskakujący problem geopolityczny lub coś podobnego….

  Tylko, że o takie rzeczy raczej trudno

  songmun

  18 lipca 2016 at 19:03

  • Już było – nieudany pootsch w Turcji, całkowicie zignorowany przez rynki (prócz tureckiego).

   Adamm

   18 lipca 2016 at 19:33

   • Żaden kontargument Turcja to kraj peryferyjny.Pootsch to niemiecki czy jidisz?

    Wojtek

    18 lipca 2016 at 19:59

   • @ Adamm
    I co, popsuło nastrój? Ktoś wczoraj będący ostrym Bykiem dziś ma z powodu Turcji wątpliwości? 🙂 🙂 🙂

    songmun

    19 lipca 2016 at 07:48

 35. Obserwuję nastrój gospodarza i jak na razie nie jest źle dla byczka – szuka argumentów za spadkami, czyli próbuje złapać górkę, no to wspinaczka jeszcze potrwa.:)

  karnak

  18 lipca 2016 at 22:06

  • @karnak

   jak gospodarz kategorycznie stwierdzi ze to jednak jest silna hossa i zacznie udowadniac roznymi węzłami czasowymi,widłami,wykresami i przeróznej maści artykułami to wtedy natychmiast uruchamiam szorty i zacieram rączki.

   Jacyk

   18 lipca 2016 at 22:20

 36. No to wychodzi na to, że Putin to rozgrywa po mistrzowsku… Tak jak wcześniej turasy byli na usługach Jankesów tak teraz Erdogan sie brata z Putinem a USA nie wie co sie dzieje… O tym jest cicho, a może to mieć wpływ na zmiane kierunku na sp 500

  Stachu

  19 lipca 2016 at 16:12

  • Nie. Rynki akcji się takimi rzeczami nie przejmują (no chyba, ze grasz na indeksie tureckim, wtedy tak 🙂 )

   songmun

   19 lipca 2016 at 17:03

 37. Zamachami sie przejmują to i tym mogą jak zechcą :). Co ma taki zamach do giełdy? można powiedzieć, że nic a raz giełda zareaguje a drugim razem oleje…

  Stachu

  19 lipca 2016 at 17:17

  • Zamachy dają jedno, może dwudniowy ruch. Nie zmieniają trendu. Gdy zabito Kennedy’ego, spadek trwał 1 dzień.
   Nawet takie coś extra dużego jak WTC dało 3 dni spadków i na 4 korekcyjny zwrot średnioterminowy w górę

   songmun

   19 lipca 2016 at 18:37

 38. Do kompletu falowych pomysłów FibboSR nt SPX i DJIA dodaję pomysł Philip’a Paulik’a pod moje myślenie o fali B.

  songmun

  20 lipca 2016 at 13:50

 39. Ciekawostka, być może zapowiadająca nieco większe ochłodzenie

  songmun

  20 lipca 2016 at 15:04

 40. Ekstremalna chciwość wg indeksu chciwości i strachu CNN:

  songmun

  20 lipca 2016 at 15:56

  • Witam,

   Uważam, że obecna fala euforii kończy się – zgodnie z teorią, że największą siłę na indeksie widać na samym jego szczycie.

   Pozdrawiam
   Artur

   Artur

   20 lipca 2016 at 17:51

 41. Pociąg odjechał pa, pa, pa.
  Kto się nie załapał szuka 100 powodów, by Jankesa zawrócić.:)))

  karnak

  20 lipca 2016 at 17:59

  • Nawet jeśli masz rację, Karnak, to uważaj, bo pycha gubi. A Tobie już do niej niedaleko.

   songmun

   20 lipca 2016 at 18:22

   • @songmun Wiem, wiem o tym i Tobie to samo dedykuję, bo jak na razie to TY nie chcesz pogodzić się z rynkiem, tylko szukasz po internecie jakichś potwierdzeń do swoich teorii, a rynek robi swoje.
    Po prostu nie trafiłeś i teraz chcę zobaczyć kiedy i jak z tego wybrniesz, gdy rynek nie zawróci.
    Czy pokażesz klasę i przyznasz się do błędu.?
    Oczywiście rynek może mi spłatać figla, ale postaram się być czujny i odpowiednio zareagować, gdyby tak się stało.:)))

    karnak

    20 lipca 2016 at 18:57

 42. … jak trudno się nam przyznać do błędu wie tylko ten z nas kto ma rachunek w realu, a nie od lat to samo demo. Cokolwiek by można sądzić o pozycjach Piotra – ten blog jest dla mnie nr 1. w PL – za samą pracę u podstaw i za fakt, że zawsze można się tu czegoś ciekawego dowiedzieć. Chapeau bas Piotr! Chapeau bas!

  @gandy – kolejny klin ci się człowieku rozjechał … i taki mały cytat pierwszy z brzegu z najlepszego technika na tym blogu:

  „Hmm

  Ciekawe kiedy dojdziesz do wniosku,że cały czas byłeś w błędzie. Po przebiciu dołków z 2009 r?

  gandy

  21 Grudzień 2014 at 23:34”

  hehe

  20 lipca 2016 at 20:09

  • Nie zawsze korekta kończy się w oczekiwany sposób – kiedyś rzeczywiście liczyłem na klin, a skończyło się trójkątem, ale to mi nie przeszkadza gdyż tak mogło być. Natomiast nie mylę się na pewno co do rodzaju ruchu w górę – teraz idzie korekta,a że możliwości wyższego stopnia się wyczerpują więc wszystko mi pasuje. Biorąc ostatnie pół roku pod uwagę nie widzę w tej chwili innej opcji. Jeśli chodzi o bieżący ruch do góry to według mnie dla sp-500 od 11 dni roboczych tworzy się 1 fala klina kończącego – ja cierpliwie czekam na jej dokończenie.
   Lepsze jest coś innego – tam gdzie ty widzisz impuls ja widzę ruch korekcyjny np. po spadkach w 1987 roku dla mnie zaczął się potężny ruch korekcyjny i pierwsza struktura w tym ruchu to był elongated zigzag. Ten ruch w większej skali to pierwsza fala klina kończącego rozpoczętego po ostrych spadkach w 1987 roku. Druga fala w tym klinie powinna sięgnąć dołków z 2009 roku, a nawet lekko je przebić. A co będzie się działo gdy już zrealizuje się 5 fala tego klina(ale do tego czasu jeszcze wiele wody w rzekach popłynie) – wolę nawet nie myśleć.

   gandy

   20 lipca 2016 at 22:01

 43. Daily Sentiment Index (DSI) dla SPX – 85% dla Nasdaq’a 81%

  songmun

  20 lipca 2016 at 23:43

 44. Soja.
  Prawdopodobnie jesteśmy na kilka dni przed najszybszą częścią ruchu w dół. Ten squaring bardzo ładnie zadziałał:

  songmun

  21 lipca 2016 at 12:10

 45. @karnak

  Naprawde liczysz na hosse ?? Czym Jankesi moga sie dalej pompowac ?? Podrasowanymi wynikami spolek , dodrukiem — ile jeszcze to klamstwo moze potrwac bo co do sytuacji gospodarczej to chyba kazdy sie zgodzi jaka jest. Widziales moze stan zapasow magazynowych w porownianiu do sprzedazy — to stan z ostatnich bess…
  Widziales długoterminowy wykres PE Shillera dla indeksu S&P 500 ?? Wynosi obecnie 25 — w takich latach 30 byl na poziomie 30 wiec juz jestesmy blisko

  Spy

  21 lipca 2016 at 12:21

  • Liczyć na hossę, a widzieć już bessę to dwie różne sprawy.
   Trend trwa dopóty dopóki nie ma jego zmiany.
   Moje spojrzenie wynika z tej prostej maxymy.:)

   karnak

   21 lipca 2016 at 13:16

 46. Indeks chciwości i strachu CNN nie jest najlepszym narzędziem sygnalizującym, ale czasem coś ciekawego pokazuje:

  songmun

  21 lipca 2016 at 14:02

  • Songmun a jak widzisz pszenice i kukurydze pójdą droga soji?

   Buszujący w zbożu

   21 lipca 2016 at 16:47

   • A nie poszły już wcześniej? Soja podąża za nimi „spóźniona”.

    songmun

    21 lipca 2016 at 18:00

 47. Sytuacja szerokiego rynku wcale jeszcze nie jest jasna. Indeks Wilshire 5000:

  songmun

  21 lipca 2016 at 20:41

 48. Korelacja między wykresem USD/JPY a rynkiem akcji w USA jest ogólnie znana.
  Powód jest oczywisty: fundusze hedge stosują „yen carry trade” jako źródło finansowania – pożycz taniejącego jena, zamień na dolara, kup akcje i zarabiasz podwójnie na wzroście cen akcji i tanieniu japońskiej waluty (oczywiście w chwili sprzedaży).

  Byki z rynku akcji zakładają, że ten wykres zrobił dno…

  songmun

  21 lipca 2016 at 21:48

 49. Spadek szerokości rynku także sugeruje coś większego w dół.
  Żeby nie było, że naganiam na spadki – z 70% tego, co tu zamieszczam, nie można wyczytać, czy to będzie tylko korekta w ramach rynku Byka (nazwijmy go „karnakowego”, myślę, że karnak się nie obrazi), czy coś grubszego, co ciągle jeszcze postuluję ja. Te pozostałe 30% to np wykres USD/JPY powyżej.

  Prawda jest taka, że być może głębokość tego nadchodzącego spadku powie nam coś więcej, która z wersji jest grana.
  A tu obiecany wykres szerokości rynku:

  songmun

  21 lipca 2016 at 22:56

  • Czy metale dziś zakończyły spadki?Czy korekta będzie głębsza ?A moze to już koniec rajdu przynajmniej złota? Jak Pan to widzi?

   Wojtek

   21 lipca 2016 at 23:13

   • Spróbuję odpowiedzieć wieczorem

    songmun

    22 lipca 2016 at 14:45

   • Szukam na blogu i nie mogę znaleźć zakladki kontakt.Czy istnieje możliwość napisania do Pana ?

    Wojtek

    22 lipca 2016 at 16:39

   • Z przyczyn rodzinnych (przeciągnięta wizyta) odpowiem jutro

    songmun

    22 lipca 2016 at 22:32

   • @Wojtek
    To zaczyna wyglądać na koniec rajdu złota. Przede wszystkim ze względu na USD (ściślej Dollar Index- DXY) który obudził się z letargu po ostatnim, czerwcowym FED. Dziś dopiero zauważyłem, że majowe dno DXY wypadło 261 tygodni od początku silnego ruchu w górę z maja 2011 i z ładnymi innymi cyklami, wskazującymi to samo miejsce. To znaczy, że mamy spore szanse na to, że jest to kolejna fala marszu USD w górę, co ostatecznie potwierdzi się wraz wyłamaniem DXY ponad 103.

    Nie ma szans, by złoto szło w górę równocześnie z USD. Jeden z tych dwóch w dłuższym terminie MUSI spadać. Mogą tylko przez chwilkę poruszać się w jednakowym kierunku i zazwyczaj taki fakt oznacza, ze jedno z nich lub oba są w jakiejś bocznej konsolidacji.

    Bez patrzenia na USD nie można brać się za handel złotem!!!

    songmun

    23 lipca 2016 at 22:05

 50. Kolejny sygnał bardzo mocno byczego sentymentu – to co się dzieje na SPY (ETF SPXa)

  Proszę czytać link wewnątrz tweeta

  songmun

  22 lipca 2016 at 14:48

 51. Mam pytanko, gdzie mogę znalezć notowania poszczególnych akcji z indexu sp500 ?

  Stachu

  22 lipca 2016 at 16:44

 52. „Fed obecnie bardziej patrzy na rynek akcji, niż na dane ekonomiczne” Kevin Warsh, dawny gubernator FED.
  http://www.cnbc.com/2016/07/14/

  Jeśli to prawda, możemy się spodziewać mocno niedźwiedziego w wymowie FOMC i powrotu straszenia. Reakcja na to też powie, co naprawdę wart jest Byk, którego wszyscy widzą. FED boi się bańki na rynku akcji i zrobi naprawdę dużo, by do niej nie doszło.

  songmun

  22 lipca 2016 at 22:31

 53. „Andrzej Szołomicki 18.02.2016 11:43 GMT
  500 ma szalone wzrosty połamie wszystkie poziomy utworzy tzw grzebien i walnie piknie w dól za 75 lat hossy zycie wystawi rachunek Wujowi Samowi”

  „Andrzej Szołomicki 12.03.2016 9:41 GMT
  Na 3cim „grzebieniu koguta” zauwazycie go na wykresie macie ten index sprzedac-to początek kryzysu w USA”

  „Andrzej Szołomicki 13.07.2016 7:36 GMT
  Za chwile mamy 1 szy grzebien”

  O jakich on grzebieniach pisze bo pierwszy raz o czymś takim słysze a w necie nic znalezć na ten temat nie moge….

  Stachu

  22 lipca 2016 at 22:36

 54. S&P, AT pokazuje kolejną półkę hossy, jak to drzewiej bywało, czy się to komu podoba, czy nie.
  Pokaże wykres co innego to zmienię zdanie, a tak nie mam powodów, by widzieć co innego niż jest w rzeczywistości:
  http://www.bankfotek.pl/view/2011805

  karnak

  22 lipca 2016 at 22:43

 55. @ karnak i reszta przez jakie biura inwestujecie?

  Wojtek

  23 lipca 2016 at 00:21

 56. XTB

  Stachu

  23 lipca 2016 at 09:02

 57. Ciekawa sytuacja – EDek na wsparciu, a Jankes pokazuje wzrost, para raczej nieskorelowana – pytanie, kto ustąpi?:
  http://www.bankfotek.pl/view/2011863

  karnak

  23 lipca 2016 at 11:45

  • Bzdury. Ten, kto to pisał nie wie, że jest całe mnóstwo rzeczy z AT, w które grają fundusze hedge. Np. ulubiona technika wielu to średnia 200SMA.
   Kolejny rozczarowany, który myślał, ze po nauczeniu się rysowania 3 kresek i przeczytaniu czym jest RGR jest już wielkim analitykiem technicznym. Dowiedział się od rynku, że jednak nie i w związku z tym uznał, że AT nie działa, bo jemu nie wyszło.
   Prawda zaś jest taka, że to, co nie działa, to przede wszystkim Twoja Głowa. Gdy ją naprawisz, AT „nagle” zaczyna działać 🙂

   Co zaś do samego RGR’a i jego tekstu o braku rekomendacji z nią związanych: myli się.
   Znam przynajmniej jedną BARDZO POWAŻNĄ. Szef FED Volcker po Plaza Accord w 1985 r. zalecił sprzedaż dolarów, by powstrzymać umacnianie. Ktoś w NY FED (odpowiedzialnym w FED za operacje na rynkach) wybrał do tego celu RGR’a widocznego wtedy na Dollar Index. Poszło bardzo ładnie, a Volcker to później opisywał. Powinno być jeszcze do znalezienia w sieci

   songmun

   23 lipca 2016 at 19:42

   • I jeszcze jedno. Niemal cała automatyka poza drapieżnym HFT, (robiącym mikro pump&dump) działa na systemach typu momentum. A systemy inwestycyjne to w praktyce właśnie AT, choć często specyficzna, bo wzmacniana np. statystyką. Autor tego tekstu powinien coś niecoś doczytać, zanim znowu zabierze głos tak autorytatywnym tonem

    songmun

    23 lipca 2016 at 19:47

  • Malkiel to chociaż ciekawie pisze krytykując AT. Choć oczywiście myli się. A ten, to takie bzdury na blogu popisał, że aż żal się robi. Nie zrozumiał nic z tych ksiazek, które sam przywołał. Analiza techniczna to nie tylko skośne kreski. To kunszt, który szlifuje sie się całe inwestorskie życie. To, że umie się pisać, nie oznacza, że będzie się pisarzem. Tak samo, to że namaluje sobie trojkat na wykresie nie oznacza; ze jestem technikiem (zarabiającym).

   borys

   25 lipca 2016 at 19:09

 58. jedna z wielu wersji rozpiski sp http://www.pretzelcharts.com/

  andy

  23 lipca 2016 at 12:39

 59. Mój wykres obrazujący aktualną sytuację na metalach szlachetnych na przykładzie platyny ===> po odbiciu od mocnego oporu kontynuacja korekty ostatnich wzrostów:
  http://www.bankfotek.pl/view/2012074

  karnak

  24 lipca 2016 at 19:57

 60. Wersja ze spadkową falą C zrobiła się ostatnio modna, widziałem ją na kilku blogach co zmniejsza jej szanse. Poza tym jaki sens miałaby mieć poważna zwała – żeby kupili ci którym rynek uciekł? Ta korekta płaska od maja 2015, trwała wystarczająco długo, druga pod względem długości w historii i starczy. Co najwyżej korekta ostatniej fali wzrostowej.

  przemek

  24 lipca 2016 at 23:01

  • @Przemek

   1. Jaki sens ma zwała?

   Dostosowawczy! Spójrz, co się dzieje z wynikami firm w USA:

   Rynek szedł w górę od lutego ’16 napędzany m.in. nadzieją, że wyniki firm i gospodarki będą lepsze niż są obecnie.
   Owszem. Czasem rynek to olewa. Ale robi tak zazwyczaj wtedy, gdy jest w fazie tuż przed ich nową, znaczącą poprawą. Tymczasem fundamentalne fundusze nie mają żadnych powodów, by pod to kupować. Nie ta faza cyklu gospodarczego!

   By tak miało się obecnie stać, FED musi przejść do nadzwyczaj akomodacyjnej polityki z dotychczasowej, raczej neutralnej z chwilowymi wyskokami zaostrzającymi. Tymczasem w tym tygodniu spodziewam się raczej straszenia rynków przez FED w ramach „walki z bańką spekulacyjną na rynkach”. Do zapowiedzi jakiegoś nowego QE czy czegoś podobnego ciągle daleko.
   A najłatwiej będzie o to, gdy na horyzoncie pojawi się widoczne dla wszystkich zagrożenie recesją, prawda?

   Zdaje się, że do przebicia 2130 doszło tylko i wyłącznie z powodu iniekcji krótkoterminowych ekstra środków finansowych, pchniętych w rynek ze względu na obawy zawirowań w okolicach Brexitu.

   2. Jesteś pewien, że to „druga pod względem długości w historii” korekta?

   songmun

   25 lipca 2016 at 05:24

   • Na marketwatch była informacja o tym. Najdłuższa trwała ok. 400 sesji (lub dni niestety nie pamiętam)

    przemek

    25 lipca 2016 at 08:58

   • @Przemek

    No to informacja błędna :-).

    Jeśli patrzeć stricte na wykres, to najdłuższy trend boczny trwał 16 lat (1966-1982), jeśli popatrzeć tylko falowo, to było to „zaledwie” 8 lat (1966- grudzień 1974) bo falowcy liczą 1975-76 jako falę I a boczniak po niej z lat 76-82 jako falę 2.
    Lata 2000-09 też można potraktować jako gigantyczny boczniak.
    Wcześniej np. ~33 miesięcy w latach 1946-49, więc chłopaki z marketwatch słabo odrabiają zadania domowe 🙂

    songmun

    25 lipca 2016 at 09:32

 61. karnak

  24 lipca 2016 at 23:45

 62. Ja obstawiam, że do FED Edek rośnie po fed zwała i zwrot na Sp500 ?

  Stachu

  25 lipca 2016 at 10:10

  • @gandy
   Mój aktualny scenariusz bazowy jest następujący :
   Cały ruch od 1991 powinien być w mojej ocenie 5 falowy.
   Obecnie męczymy się z rozwinięciem 4 podfali ( w dół ).
   Niemniej uważam, że jest szansa na jej rozwinięcie ( triggerem mógłby być brak działań przez BOJ jutro w nocy oraz ewentualny negatywny wynik crashtestu dla banków w UE publikowany jutro o 10 CET.
   Jeżeli tak, to ewentualny spadek do ok. 2130 z dołkiem jutro lub ew. w poniedziałek i potem rozpoczynamy 5 podfalę z zasięgiem 2185-2190 ze szczytem 8-9 sierpnia ( węzły czasowe). 15-18 lipca węzeł nie zadziałał.
   Co myślisz?

   Jackson

   28 lipca 2016 at 10:49

   • Ja widzę to całkowicie inaczej. Od dołka o którym wspominasz najpierw poszedł zigzag. Zaraz po nim tworzy się elongated flat i co ciekawsze jej podfala c to nie impuls tylko klin kończący. Według mnie jeszcze nie została zakończona 1 podfala tego klina. Zakończona dla mnie zostanie kiedy najpierw sp-500 spadnie poniżej 2160 a potem dotrze pewnie gdzieś w okolice 2185. Potem dopiero powinna pójść 2 fala. Jeżeli klin będzie zwężający się to całość powinna się zakończyć lekko poniżej 2200( ale może nawet wylądować delikatnie wyżej). Natomiast jeżeli klin będzie rozszerzający się to wtedy byłoby wyraźnie wyżej.

    gandy

    30 lipca 2016 at 19:25

 63. Do 2190 sp-500 powinien mieć siłę jeszcze podciągnąć, ale 2200 to już raczej się nie doczłapie. Hossa? Bez żartów.

  gandy

  25 lipca 2016 at 23:17

 64. Zwały nie powinno być. Syndykat utrzyma rynek na smyczy, aby Trump nie wygrał wyborów. Jastrzębie nadlecą po wyborach.

  shinbet

  27 lipca 2016 at 20:41

 65. A czy można prosic o analize naszych dwóch mniejszych indeksów Miwgu i Swigu?

  Wojtek

  28 lipca 2016 at 20:52

 66. @songmun do kiedy widzisz spadki na soji?

  buszujący w zbożu

  29 lipca 2016 at 11:38

 67. Jak ktoś szuka ciekawych akcji. Niestety w USA, nie w PL 🙂

  i

  Ale przecież dostępne w PL. Kto powiedział, że tylko GPW? 🙂

  songmun

  29 lipca 2016 at 12:29

 68. Jeżeli chodzio sp 500 to nawet przywoływany przez Songmuna Philip Paulik z twitera zmienił dzisiaj zdanie i wstawił nowy wykres z zasięgiem 2500….

  Stachu

  30 lipca 2016 at 20:12

  • W takie bajki bym nie wierzył. SP-500 jest na progu największych w swojej historii spadków i choć jeszcze pewną chwilę trzeba na to poczekać to na pewno nie ma szans żeby sp-500 doszedł w obecnym ruchu do 2500.Po zbliżającym się krachu pójdzie jeszcze w górę i wtedy nie wykluczam nawet 2500( choć wątpię). Zastanawia mnie tylko co się w USA będzie później działo i mam tylko nadzieję,że u nas nie będzie równie źle.

   gandy

   31 lipca 2016 at 17:17

 69. Standardy pożyczkowe w bankach w USA są coraz ostrzejsze, mówi Senior Loan Officer Survey. Takie coś dzieje się najczęściej w recesjach
  Tu omówienie z Zerohedge’a. Wiem, niektórzy nie lubią, ale to akurat dość sensowne:

  songmun

  2 sierpnia 2016 at 06:53

 70. Nowe maksima na S&P pułapka okazja dla long czy short?
  Uparcie twierdzę, że wyjście ponad 2134 jest pułapką dla byków.
  O makro i fundamentach już pisałem, więc postaram się się uzasadnić swój punkt widzenia z pozycji rynkowej.
  1. US 10 TB. Z reguły wyprzedzają rynek akcji o 1-2 miesiące.
  Szczyt cen ( minimalna rentowność) miał miejsce 8 lipca, po czym zaczęły spadać, by osiągnąć nowy szczyt niższy niż ten z 8 lipca 29 lipca.
  2. W sierpniu przeważnie pojawiały się szczyty, po których następowały gwałtowne spadki. Wyjątkiem są lata bardzo silnej i zaawansowanej hossy jak pod koniec lat 90-ych, 2006 oraz 2013 i 2014.
  2016 nie jest w mojej ocenie tym wyjątkiem.
  3. Jeden z moich ulubionych wskaźników czyli Fear&Greed Index ( słaby do oceny krótkoterminowej ale niezły w średnim horyzoncie )/
  W ciągu ostatnich 4 lat wszystkie trwałe ruchy w górę były poprzedzone zejściem F&G do poziomu extreme fear, a najlepiej kiedy przy dołkach indeksu pojawiały się jeszcze dywergencje. ( tak było np. w styczniu i lutym tego toku) Natomiast przy pobrexitowym dnie rynku F&G spadł do poziomu 37 ( fear ale nie extreme )
  i to tylko przez jedną sesję.Moje pytanie gdzie mieliśmy do czynienia ze skrajnym strachem, który powinien towarzyszyć ważnym rajdom w górę?
  Dodatkowo tylko raz w okresie,kiedy śledzę ten wskaźnik F&G przebywał w strefie exteme greed przez ponad miesiąc ( obecnie jesteśmy w tej strefie od 8 lipca)
  4. Węzły czasowe
  Zakładając, że tak jak pisałem poprzednio zrobimy szczyt w ciągu kilku najbliższych dni, to pojawia się szansa na interesujący squaring.
  Ruch od lutego do 20 kwietnia trwał 47 sesji.
  Korekta 20 kwietnia – 27 czerwca trwała 47 sesji ( 21 w dół, 13 w górę i ponownie 13 w dół)
  Jeżeli szczyt będzie w poniedziałek to byłoby to 29 sesji od dołka 27 czerwca ( 29=0,618 z 47) oraz 123 sesje od dołka lutowego.
  Ponadto w fali luty kwiecień zrobiliśmy 309 punktów wzrostu, 0,618 tego wzrostu daje 199 punków czyli od 1991 to jest 2190. Warto pamiętać, że w poniedziałek mija 199 godzina od dołka 27 czerwca.
  5. Sandy Jadeja ( usłyszałem o nim na tym forum) – jest to facet, który bezbłędnie przewidział 3 ostanie krachy co do 1 dnia.
  Obecnie przewiduje on krach lub sekwencje krachów w następujących datach: 26-30 sierpnia,26 września oraz 20 października.
  Podsumowując
  biorąc powyższe pod uwagę, mocno wierzę, że w najbliższych tygodniach do krachu dojdzie.
  Ponieważ krach nie przychodzi nigdy prosto ze szczytów, tylko jest poprzedzony niższym szczytem, jest mocno prawdopodobne, ze szczyt powstały w najbliższych dniach będzie tegorocznym maksimum rynku.
  Bardzo proszę o komentarze, zwłaszcza polemiczne, to zawsze poszerza perspektywę oceny.

  Jackson

  4 sierpnia 2016 at 09:25

 71. wcześniej Sandy Jadeja swoje przepowiednie przekazywał grupce ludzi co nie poszło w świat. Teraz fama o jego przepowiedniach poszła w media pewnie na całym świecie więc nie sądzę, żeby tym razem się sprawdziło. To by było zbyt proste. To może być zanęta

  Stachu

  4 sierpnia 2016 at 17:57

  • Sandy Jadeja 10 – 12 lat temu był zwykłym analitykiem technicznym w ówczesnym Finspreads i prowadził internetowe szkolenia dla klientów. Nie przypominam sobie jego ówczesnych bezbłędnych prognoz, pamiętam za to, że sporo było błędnych, nawet pomimo pisania „na okrągło” i bardzo ostrożnie.
   Nie pamiętam też, by używał wtedy jakiejś rewelacyjnej metody – ot zwykła technika, nie wykraczająca poza to, czego uczą na tygodniowym kursie czytania wykresów.

   Nie ma nadludzi, przewidujących do przodu krachy cały czas. Zapomnijcie o tym. Rynki co pewien czas tworzą sobie legendy tego typu, a potem się nimi karmią do momentu, aż wykreowany guru się ostro na czymś przejedzie. Wtedy zaczyna się szukanie następnego.

   songmun

   4 sierpnia 2016 at 21:28

   • @ Drogi Piotrze,

    Nie oceniaj Mr.Jadeja,bo trąci to typową polską zaściankowością.Spójrz na Swoje „analizy” przez pryzmat przynajmniej ostatnich kilku lat,a stwierdzisz,że nijak one miały się do przyszłej sytacji na rynkach,które wyceniałeś.Uważam,że póki nie nauczysz się pokory,a jesteś już od lat 90-tych zeszłego wieku obecny na nich i juz niebawem stuknie Ci pół wieku,a popełniasz wciąż te same błędy,to w końcu dojdziesz do wniosku,że tyle lat zainteresowań rynkami,pójdzie na marne,a to w końcu chyba było szkoda czasu,jeśli się nie było w stanie ewoluować razem z nimi.Bez obrazy,ale jestem przekonany,że Twój warsztat trąci „myszką” i już dawno powinienś odesłać go do lamusa.

    Mariusz

    4 sierpnia 2016 at 22:34

   • @Mariusz

    To nie jest moja ocena Sandy’ego Jadeji. Jak każdy analityk miewa on swoje gorsze i lepsze dni. I nie ma siły, co jakiś czas MUSI się mylić, dlatego, że jest tylko człowiekiem, jak każdy z nas.

    To jest z mojej strony próba uprzytomnienia niektórym czytelnikom, że nadludzie, ZAWSZE przewidujący dobrze i bezbłędnie do przodu wskazujący, kiedy nastąpi krach nie istnieją.
    Można podać pewne rejony czasowe, gdy rynek jest bardziej podatny na tego typu zachowania, ale to nie oznacza zaraz, że one z pewnością tam wystąpią.

    Ku przypomnieniu niektórym- Robert Prechter też przez pewien czas chodził w aurze takiego guru. Akurat dobrze przepowiedział krach 1987, choć wychodząc z zupełnie błędnych przesłanek (koniec hossy wtedy i bessa w stylu 1929-32, o to zresztą pokłócił się z Jackiem Frostem i to z tego powodu odszedł z EWI Glenn Neely).
    Nawiasem mówiąc to wtedy Fale Elliotta z niszowej teorii, znanej nielicznym, wypłynęły na szersze wody, by dziś stać się popularnym narzędziem.

    Późniejsze losy Prechtera powinny zastanowić wszystkich, szukających „bezbłędnych guru”….

    songmun

    5 sierpnia 2016 at 07:47

 72. MARIUSZ

  Takie teksty z Twojej strony to już jest naprawdę bezczeloność i kompletny brak kultury. Ewidentnie widać, że jest parę osób którym te forum przeszkadza i próbują co jakiś czas zdyskredytować autora swoimi prostackimi wypowiedziami. Pytanie dlaczego? Mam nadzieje, że autor nie ugnie się pod tymi obrazliwymi zarzutami i nie zrezygnuje z prowadzenia bloga bo właśnie widać niektórym na tym zależy.

  Stachu

  4 sierpnia 2016 at 23:28

 73. Zresztą najlepszy blog o giełdzie w Polsce i ktoś śmie autora obrażać…. Pośledz sobie Mariusz blogi giełdowe innych analityków to jakie oni głupoty wypisują i co wykreślają na wykresach to aż przykre. Tam może zacznij się udzielać.

  Stachu

  4 sierpnia 2016 at 23:34

  • Potwierdzam, niesamowity zbior wiedzy. Tymczasem w praktece wyglada na to, ze Ci niecierpliwi grajacy pod prad powinni miec Stop Loss’y na indeksach europejskich jak i SP5500 na lipcowo-sierpniowych szczytach. Póki byk ma sile, jest blizej szczytow i robi w balona, No chyba, ze to tylko korekta. Dlatego trzeba uwazac i korzystac z okazji :-))

   Prosta Technika

   5 sierpnia 2016 at 05:11

  • Podpisuje się obiema rękami i jednocześnie dziękuję Gospodarzowi, że dzieli się swoją wiedzą prowadząc bloga.

   Pozdrawiam
   Artur

   Artur

   6 sierpnia 2016 at 19:50

 74. Uwaga Czytelnicy!

  Nie będzie mnie do 17.08. Kolejny wpis planuję na 2 połowę sierpnia

  songmun

  5 sierpnia 2016 at 10:46

 75. @songmun

  A jak przewidujesz zachowanie rynkow w najblizszym czasie ?
  Mam tez pytanie czy analizowałes może zachowanie złotowki lub masz jakąs wizję jej zachowania w najbliższym czasie ?

  Pozdrawiam

  Spy

  5 sierpnia 2016 at 11:49

 76. W ostatni weekend sierpnia mamy stellium , a przy tym zjawisku czesto wystepuja silne zawirowania na rynkach -krachy mocne korekty –

  someday

  5 sierpnia 2016 at 15:17

 77. Na sp-500 struktura jest wyraźna – zbliża się do zakończenia, ale bez szans by zakończyła się w ciągu kilku dni. Do końca sierpnia -tak to możliwe,że zdąży się wypełnić.

  gandy

  8 sierpnia 2016 at 21:26

 78. It is a proprietary cycle called
  the 290CD Blip Crash Cycle. Makes Hindenberg wanna cower.
  It goes like this since 2009. Every 290 days we get a quick sharp selloff +/- 2 days. Here are all the dates since 2009, and low and behold every single cycle date we had a big drop. The next one is August 30th.
  The 290CD Blip Crash Cycles: 7/8/09L-292- 4/26/10H-298- 2/18/11H-280-11/25/11L-294- 9/14/12H, 283 -6/24/13L-290–4/10/14L -2/2/15L -11/14/15+2-290 = 8/30/16+/-

  noob

  16 sierpnia 2016 at 17:29

 79. co za szulernia

  Stachu

  17 sierpnia 2016 at 22:15

 80. Czy mógłby Pan zaaktualizować swoje stanowisko do złota do aktualnej sytuacji?

  Fundamentalnie mamy dane przeczące tej analizie. Zwiększa się znacząco zaangażowanie banków centralnych w złoto (w tym chiny), sytuacja na rynkach jest bardzo napieta i powinna nadejść korekta sp, po dodrukach ostatnich 8 lat powinna nadejść ogromna inflacja a wraz z nią wzrost cen metali.

  Wpis bardzo ciekawy.

  Pozdrawiam.

  Paweł

  9 września 2016 at 06:14

  • @ Paweł

   A co jest w tym stanowisku nieaktualnego?

   Ad Fundamentalnie….
   1.
   Banki centralne Rosji i Chin kupują złoto od 2008 r. Co to zmieniło w trendzie na tym metalu?
   Za bardzo dajesz wiarę temu, co piszą Gold Bugs 🙂

   2.
   „po dodrukach powinna nadejść inflacja”….
   Dodruki trwają już ładnych parę lat, a inflacja nie nadeszła. Dlaczego? Zastanawiałeś się nad tym? A powinieneś solidnie odrobić takie zadanie domowe, jeśli chcesz prognozować inflację…
   Na pocieszenie – większość ekonomistów w 2010-11 r myślała tak samo jak Ty i widzisz, gdzie są ich prognozy 🙂

   To, co widzisz, to jest dodruk. Ale to tylko jeden z elementów sytuacji monetarnej. W ekonomii równie istotne jest to, czego nie widać gołym okiem. Wszystko wyjaśnia równanie Fishera:

   M x V = P x Q

   M- ilość pieniądza w obrocie
   V – prędkość jego obiegu w gospodarce
   P – ceny (ich wzrost, a więc inflacja)
   Q – szybkość rozwoju gospodarczego (wzrost PKB)

   Lewa część równania mówi, że możesz zwiększać ilość pieniądza (M), ale jeśli V spada to efektu wcale może nie być.

   I z takim zjawiskiem mamy właśnie do czynienia – od 1997 r. spada prędkość obiegu pieniądza. Do 2008 r spadek był nieznaczny, po 2008 przyspieszył i obecnie jest już poniżej 50 letniej średniej, ale do dna z okolic lat 30-tych jeszcze daleko, ciągle ma więc gdzie spadać dalej.

   Dlaczego V spada? Bo świat ugina się pod górą długu i chętnych na nowy kredyt jest względnie mało. Trzeba było jego cenę mocno obniżyć (stopy %) by w ogóle się tacy znaleźli w rozsądnych ilościach i podtrzymywali wzrost gospodarczy. A do tego duża część nowego długu jest nieproduktywna (dług produktywny to ten, który bierzesz na inwestycje, a jego oprocentowanie jest niższe od uzyskiwanej dzięki niemu poprawy twojej rentowności), więc nie działa na szybkość obrotu.
   Nadmierne zadłużenie tworzy środowisko deflacyjne. Trzeba było aż II Wojny Św by wyjść z jego oddziaływania z epoki lat 30-tych (wojna dała trwały impuls inflacyjny, m.in wskutek zniszczenia gigantycznej masy środków produkcji i konieczności ich odbudowy) – mam tylko nadzieję, że teraz nie trzeba będzie wojny światowej, by je zlikwidować….

   Nic nie jest wieczne, środowisko deflacyjne też. Ale do tego, by zaczęło znikać, potrzeba, by sektor prywatny zaczął zmniejszać swe nadmierne zadłużenie. Na razie robi odwrotnie i mnóstwo nowego długu kieruje w działania nieproduktywne (np skup własnych akcji na rynku czy M&A) i te pieniądze są „spalane”.

   Środowisko deflacyjne ma się więc dobrze, a jego obecności w życiu codziennym nie odczuwasz TYLKO dzięki temu, co wyprawiają banki centralne, które gigantycznymi zastrzykami pieniędzy usiłują zrównoważyć spadek V, wynikający z nadmiernego zadłużenia

   songmun

   9 września 2016 at 09:17

   • Większość ma dla mnie sens i jest logiczne jednak:

    1) nie jestem pewien w kwestii deflacji. Przywołam tu http://www.chapwoodindex.com/ pokazujący coś innego czy shadowstats (mniej wiarygodnie).

    CPI od lat 80 liczone jest tak jak jest wygodnie.

    To przecież realna wysoka inflacja ale ukrywana bardzo niską inflacją grożącą deflacją jest najbardziej na rękę bankom centralnym (resetują dług niewidocznie – mogąc utrzymywac niskie stopy)

    2) Jeśli chodzi o trend na złocie i brak reakcji to czy nie ma na to wpływu:

    a) zalewarowany COMEX – który sięga już 1:530 (mogą wypłacić jedną uncję na 530)

    b) niska cena złota mogła mieć na celu pozwolenie chinom zaopatrzyć się w złoto bez konieczności spuszczenia obligacji USA

    c) wyplacalnosc banków w złocie jest dalece wątpliwa:

    http://www.zerohedge.com/news/2016-09-01/xetra-golds-responds-deutsche-banks-failure-deliver-physical-gold

    poza tym na to samo papierze złoto widnieje w bilansach wielokrotnie różnych instytucji on Bankuświatowego po komercyjne

    3) Nie chcę udowadniać swojej racji bo takiej nie mam tylko dojść jak jest. Zgodzę się że złoto może być naganiane, jednak czy fundamenty nie stoją coraz mocniej za nim

    Sam GREENSPAN powiedział przez przypadek kiedyś: „Yes… Remember what we’re looking at. Gold is a currency. It is still, by all evidence, a premier currency. No fiat currency, including the dollar, can macth it.”

    4) W ogóle surowce są mocno zdołowane. Czy nie jest to w tej chwili najlepsza lokata kapitału na przetrzymanie nadchodzącego sztormu (dosłownie i w przenośni bo przed nami el nino 😉 http://www.cmegroup.com/education/files/global-economic-challenges-for-energy-markets.pdf )?

    Paweł

    9 września 2016 at 10:26

   • 1. Przykro mi, ale większość Twoich argumentów to słabizna rodem z broszurek kiepskich Gold Bugs
    Duża inflacja realna jest – ale w aktywach (akcje, obligacje), a nie w CPI. Tam idzie w większości efekt tego dodruku. Ale cofnij tylko to, co robią banki centralne i zobaczysz, na co stać deflację

    2. Bajki o zalewarowaniu COMEXu i trzymaniu ceny złota przez rządy/banki centralne/fundusze to argumenty wyjątkowo słabych Gold Bugs. NIKT nie jest w stanie kontrolować rynku tak, jak NIKT nie może zapobiec panice tuż przed.
    Jeśli czytasz u jakiegoś Gold Bug’a o tym, że ktoś kontroluje cenę złota i nie pozwala jej wzrosnąć bo chce tym załatwić to czy owo, to jest to wystarczający powód, by tego kogoś natychmiast przestać czytać – On BREDZI i szkoda Twojego cennego czasu na jego wypociny! To bardzo prosty sposób na odróżnienie mądrych Gold Bugs (są i tacy!) od głupich

    3. Czy ci się to podoba, czy nie, złoto porusza się tak samo, jak typowe inne surowce. Mniej więcej w tym samym czasie robi szczyty i dołki, jak inne surowce – wniosek: tak jest postrzegane przez tych z pieniędzmi. Może to się kiedyś zmieni, kto wie?
    Na razie jest tak jak opisałem i ani Ty, ani ja, ani tabun GoldBug’ów nie umie tego zmienić Twoje pytanie jest więc de facto pytaniem o to, kiedy zacznie się znowu hossa surowcowa. Odpowiedź co do moich ostrożnych szacunków znajdziesz w końcówce tego wpisu, pod którym komentujesz.

    4. Jaki sztorm już nadchodzi? Dopóki trwa hossa na rynkach akcji (a trwa) o sztormach możesz zapomnieć, a każdego, kto coś takiego opowiada – wyśmiać. Rynek akcji pierwszy ci powie, że coś się wymyka spod kontroli i nadchodzi sztorm.

    songmun

    9 września 2016 at 12:34

 81. Ok może masz rację, ale przemówić powinna argumentacja bo inaczej robisz to samo co zarzucasz jak to nazwałeś goldbugs.

  Zacząłem się interesować tematem ekonomii i inwestowania od niedawna (jakieś 3 miesiące) ale dość intensywnie średnio jakieś 3-4 godziny dziennie temu poświęcam i staram się oddzielać ziarna od plew.

  Poza tym ktoś może naganiać ale jednocześnie mieć rację.

  1) Inflacja w aktywach czy obligacjach MUSI przekładać się na szeroki rynek.

  https://fred.stlouisfed.org/series/BASE

  Gdzieś ten zalewany z linku powyżej pieniądz przecież trafia.

  Jak masz darmowy kredyt i jesteś firmą to logiczne jest że z niego korzystasz i więcej wydajesz (jak już nie masz na co to skupujesz swoje akcje)

  Dla uproszczenia weźmy cały CRB czyli indeks surowców http://stockcharts.com/h-sc/ui?c=%24CRB,uu%5Bh,a%5Ddaclyyay%5Bpb50!b200!f%5D%5Bvc60%5D%5Biue12,26,9!lc20%5D

  W 2008 chodził po 480 dziś po 180.

  W połączeniu z informacją poprzednią że od tego 2008 baza monetarna M0 $ nam wzrosła 5 razy to już na pierwszy rzut oka coś jest nie halo. Przynajmniej dla takiego laika jak jak. Jeśli moje rozumowanie jest głupie to szczerze chciałbym zrozumieć jak inaczej na to spojrzeć.

  2) Czy zaprzeczysz zalewarowaniu comexu wielokrotnie przewyższające możliwości realnych dostaw?

  Czy zaprzeczysz temu że rynek złota i srebra jest niezwykle małym rynkiem?

  Temu że przy obecnych cenach niemożliwy byłby powrót standardu złota bez zwiększenia tych cen?

  3) Czy uważasz dolara za wartościową walutę w momencie kiedy jest drukowany jak papier toaletowy?

  Czy nie uważasz że popyt na dolara może zmaleć kiedy rosja i chiny przestaną honorować rozliczanie ropy w USD?

  Czy nie uważasz że popyt na dolara może zmaleć kiedy chiny uniezależnią już się zupełnie od SWIFT?

  Czy nie uważasz wreszcie że wykres złota kwartalny który na końcu przedstawiasz nie uwzględnia horrendalnego multipilkowania się bazy monetarnej co musi mieć w końcu na niego wpływ (tak jak wpływ miało uwolnienie ceny złota zniewolonego nawet na tym wykresie widoczną poziomą linią lat do 1970)?

  4) Hossa trwa bo jest pompowany balon co sam przyznajesz.

  Czy Twoim zdaniem rynek wyszedł w sposób naturalny z kłopotów 2008 roku?

  Czy od tego czasu gospodarka wydaje Ci się zdrowsza (bo w mojej opinii doszły nam nowe banki w postaci kredytów studenckich i samochodowych)?

  Zgadzam się że analiza techniczna ma sens, ale chyba nie można jej traktować jak bilbli a szukać oparcia i łączyć z hollistycznym spojrzeniem.

  Ja tematyką zacząłem się interesować od czytania independenttrader.pl. Znasz tę stronę? Co o niej sądzisz?

  Pozdrawiam.

  Pawel

  9 września 2016 at 16:29

 82. ?

  Pawel

  12 września 2016 at 09:37

  • Prosze o odpowiedz. Poki co nie uwiarygodniles swojego stanowiska. Jezeli jest prawdziwe powinno byc latwe do obronienia.

   konkretstudio

   13 września 2016 at 09:31

  • Nie mam czasu wyjaśniać wszystkiego, bo nie jest moją rolą prostowanie wszystkich pomysłów Gold Bugs. Mam ciekawsze zajęcia. Odpowiem wybiórczo.

   1. Gdzie poszły pieniądze? W znacznym stopniu do „upadłych” banków, które….złożyły je z powrotem w sejfach FED, w związku z wymogami posiadania odpowiednich kapitałów (inaczej musiałyby natychmiast zaprzestać działalności). Jak więc mogły wypłynąć na rynek? Więc inflacja musi czy nie musi? Nie używaj tak kategorycznych słów, jeśli nie znasz wszystkich uwarunkowań

   2 A co mnie obchodzi zalewarowanie Comexu? To sprawa Comexu, nie moja. Wiem tylko, że jeśli wszyscy będą chcieli kupić złoto, to największe zalewarowanie im nie pomoże. Najwyraźniej nie chcą i to mi wystarcza. Mnie interesuje zarabianie na długich lub krótkich na złocie, a nie kto ma go i ile, albo jego posiadanie w formie sztabek.

   3. Na razie popyt na USD nie zmalał i od 2011 ma się dobrze, o czym świadczy wzrost notowań tej waluty. Chcesz kopać się z koniem, (czyli z trendem umacniającym USD) Twoja sprawa, ale mnie do tego nie mieszaj. Kopniaki od konia bolą 🙂
   Wiem wiem, to spisek USA, że USD się umacnia a złoto tanieje. Nie obchodzi mnie to. Wiem tylko, że nie jestem Supermanem i stając naprzeciw pociągu towarowego nie zatrzymam go swoimi rękami. Jeśli uważasz inaczej, to stawaj i zatrzymuj trend na USD. Życzę powodzenia.

   4 A niech się Chiny uniezależniają od SWIFT. Ciekawe jak partyjne kacyki będą wtedy przelewać do zagranicznych banków swoje ukradzione w Chinach juany i zamienione na USD 🙂 Bujda Gold Bugów – kto nie jest w SWIFT nie istnieje w transakcjach międzynarodowych! Chińczycy będą wozić gotówkę w walizkach? Państwo żyjace z eksportu?Wystarczy przypomnieć, jak Rosja miękła w sprawie porozumień z Ukrainą, gdy tylko wspominano o możliwości czasowego wykluczenia Rosji ze SWIFT

   5 @ wykres złota Analiza techniczna uwzględnia wszelkie okoliczności. Chcesz mi powiedzieć, że rynek przez 90 lat źle wyceniał złoto, bo był manipulowany?

   songmun

   14 września 2016 at 12:35

 83. Bardzo ciekawy artykuł i kto wie co to będzie dalej? Intrygująca sprawa, a apropo metali, złomu i tym podobnych to polecam firmę UNIWERSTAL Skup złomu Białystok i metali kolorowych w Białymstoku to innowacyjne przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem złomu stalowego i metali nieżelaznych jak na przykład skup aluminium Białystok i skup miedzi Białystok Jesteśmy partnerem Hut zagranicznych, dzięki czemu możemy zaoferować najkorzystniejsze ceny złomu w regionie. Współpraca z nami to przede wszystkim ekspresowe terminy płatności, solidność i odpowiedzialność. Posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia. Skupujemy metale kolorowe tj. miedź, mosiądz, ołów, aluminium i puszki aluminiowe oraz zużyte akumulatory, na które posiadamy ponad przeciętne ceny. Zajmują się również czynnością taką jak złomowanie pojazdów Białystok się również kasacją aut – wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania w urzędach komunikacji. Skupujemy auta całe i powypadkowe, nowe i stare. Sprzedajemy demontowane części na miejscu oraz w sklepie internetowym. Zapraszamy do naszej głównej siedziby przy ul. Popiełuszki 113, sklepu allegro, strony internetowej http://www.uniwerstal.pl oraz śledzenia profilu na portalu facebook.

  Handel Białystok

  10 października 2017 at 09:51


Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: